Intera Invest AS

Selskapets formål er å eie aksjer og andeler i selskaper, samt investere i verdipapirer og fast eiendom.

Kontakt oss